TÓM TẮT

Việc sử dụng phương pháp Psoralen – UVA (PUVA) ở bệnh nhân da type I đến II bị hạn chế do độc tính ánh sáng & có thể gây ung thư trong dài hạn. Một nhóm gồm 10 bệnh nhân khỏe mạnh, da type II đến III được chia thành 2 nhóm, một nhóm được chiếu tia PUVA, một nhóm được chiếu tia PUVA và sử dụng Polypodium leucotomos (PL) đường uống. Kết quả nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của chiết xuất Polypodium leucotomos đường uống trong việc giảm độc tính ánh sáng trên da người do PUVA.

KẾT QUẢ

PUVA

Đánh giá lâm sàng, độc tính ánh sáng luôn luôn thấp hơn ở da được điều trị với PL sau 48 đến 72 tiếng, và tăng sắc tố cũng giảm 4 tháng sau đó. Đánh giá mô học, da được điều trị với PL giảm đáng kể số lượng tế bào phỏng nắng, giảm độc tính ánh sáng, giảm đau và giảm cảm giác bỏng rát. 642-637
Kết luận, PL là tác nhân đường uống đầu tiên có tác dụng giảm độc tính ánh sáng cấp và tăng sắc tố tiến triển do PUVA, và dẫn đến sự bảo tồn đáng kể tế bào Langerhans, giảm hình thành tế bào phỏng nắng,…