Oral

Fernblock® là thành phần chính trong dòng sản phẩm viên uống. Đã được kiểm tra và nghiên cứu sâu rộng tại các viện nghiên cứu uy tín như Trường Y khoa Hardvard. Hiệu quả & độ an toàn đã được bảo đảm qua các nghiên cứu trước khi công bố dòng sản phẩm vào 2001. Dòng sản phẩm viên uống Heliocare được tin tưởng và yêu thích bởi cả bác sĩ và người sử dụng.